Skip to content

Goed verzekerd?

Voor een behandeling kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze praktijk. Een verwijzing door de huisarts is niet noodzakelijk.

Fysiotherapeuten mogen zelf hun tarieven bepalen. De hoogte hangt samen met zaken als service of vermelding in het kwaliteitsregister (zie hieronder). De tarievenlijst vindt u in de praktijk.

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie alleen voor chronische patiënten vanaf de 21e behandeling (overleg met ons of u in deze categorie valt) of voor jongeren tot 18 jaar (de eerste 9 behandelingen). Het is dus aan te raden een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Uw zorgverzekeraar kan u excact vertellen wat de vergoeding bedraagt. Fysio Kerkweg Oost is erkend door de grote zorgverzekeraars waaronder VGZ, Zilveren Kruis, Menzis. enz.

Het kwaliteitsregister

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.
Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen door de beroepsorganistatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteits-eisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie inschrijven.

Afspraak maken?